لیست تقاضاها

 • نام و نام خانوادگی : محمدحسین تست بنی‌اسدی تست

  تلفن همراه : 09150000000

  تلفن ثابت : 5112345600

  نوع ملک : آپارتمان

  نوع معامله : خرید

  متراژ : 0 تا 50 متر

  استان : آذربایجان شرقی

  شهر : کلیبر

  منطقه : -

  حدود قیمت : قیمت روز

  نوع سند : آستانه

  یبلیبلی

 • نام و نام خانوادگی : محمدحسین بنی‌اسدی

  تلفن همراه : 09364712386

  تلفن ثابت : 05133111111

  نوع ملک : زمین تجاری

  نوع معامله : رهن کامل

  متراژ : 150 تا 200 متر

  استان : خراسان رضوی

  شهر : بردسکن

  منطقه : -

  حدود قیمت : 50 تا 100 میلیون

  نوع سند : سه دانگ

  qweqwqwe

 • نام و نام خانوادگی : مهدی سبزیان

  تلفن همراه : 09155622749

  تلفن ثابت : 05632561291

  نوع ملک : آپارتمان

  نوع معامله : خرید

  متراژ : 0 تا 50 متر

  استان : خراسان رضوی

  شهر : مشهد

  منطقه : -

  حدود قیمت : 100 تا 200 میلیون

  نوع سند : شش دانگ

  نوساز-فول -دارای پارکینک – طبقات آسانسور-

 • نام و نام خانوادگی : محمدحسین بنی‌اسدی

  تلفن همراه : 09155001518

  تلفن ثابت : 05112345678

  نوع ملک : آپارتمان

  نوع معامله : خرید

  متراژ : 0 تا 50 متر

  استان : آذربایجان شرقی

  شهر : تبریز

  منطقه : -

  حدود قیمت : 50 تا 100 میلیون

  نوع سند : آستانه

  تست

 • نام و نام خانوادگی : مهرداد صادقیان میلانی

  تلفن همراه : 09158691208

  تلفن ثابت : 05138691206

  نوع ملک : آپارتمان

  نوع معامله : رهن کامل

  متراژ : 0 تا 50 متر

  استان : خراسان رضوی

  شهر : مشهد

  منطقه : -

  حدود قیمت : تا 50 میلیون

  نوع سند : آستانه

صفحه1 از 11