لیست تقاضاها

 • نام و نام خانوادگی : سید مصطفی حسینی

  تلفن همراه : 09120593602

  تلفن ثابت : 9120593595

  نوع ملک : آپارتمان

  نوع معامله : خرید

  متراژ : 0 تا 50 متر

  استان : خراسان رضوی

  شهر : مشهد

  منطقه : -

  حدود قیمت : قیمت روز

  نوع سند : شش دانگ

 • نام و نام خانوادگی : مهدی سبزیان

  تلفن همراه : 09155622749

  تلفن ثابت : 05632561291

  نوع ملک : آپارتمان

  نوع معامله : خرید

  متراژ : 0 تا 50 متر

  استان : خراسان رضوی

  شهر : مشهد

  منطقه : -

  حدود قیمت : 100 تا 200 میلیون

  نوع سند : شش دانگ

  نوساز-فول -دارای پارکینک – طبقات آسانسور-

 • نام و نام خانوادگی : مهرداد صادقیان میلانی

  تلفن همراه : 09158691208

  تلفن ثابت : 05138691206

  نوع ملک : آپارتمان

  نوع معامله : رهن کامل

  متراژ : 0 تا 50 متر

  استان : خراسان رضوی

  شهر : مشهد

  منطقه : -

  حدود قیمت : تا 50 میلیون

  نوع سند : آستانه

صفحه1 از 11