۲۲۰۰ – فروش، باغ ۳۰۰۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، الهیه

 • نام مالک :  amin savabi
 • کد ملک :  2200
 • تاریخ :  ۱۳۹۶/۰۱/۰۸
 •  
 • قیمت کل :  600,000,000 تومان
 • قیمت متری :  200,000 تومان
3,000 متری
1 خوابه
2328 بازدید

۲۱۷۹ – فروش، باغ ۵۰۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، بزرگراه آسیایی

 • نام مالک :  iman niroumand
 • کد ملک :  2179
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
 •  
 • قیمت کل :  20,000,000 تومان
 • قیمت متری :  40,000 تومان
500 متری
-
1363 بازدید

۲۰۳۰ – فروش، ویلا ۹۵۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، بزرگراه آسیایی

 • نام مالک :  محمد طوسي
 • کد ملک :  2030
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
 •  
 • قیمت کل :  350,000,000 تومان
 • قیمت متری :  350,000 تومان
950 متری
-
626 بازدید

۱۹۵۴ – فروش، باغ ۱۲۰۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، بزرگراه آسیایی

 • نام مالک :  حمیدرضا تافته
 • کد ملک :  1954
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
 •  
 • قیمت کل :  180,000,000 تومان
 • قیمت متری :  150,000 تومان
1,200 متری
-
698 بازدید

۱۰۹۷ – فروش، ویلا ۴۰۰ متری

خراسان رضوی ، شاندیز ، ابراهیم آباد

 • نام مالک :  a z
 • کد ملک :  1097
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
 •  
 • قیمت کل :  420,000,000 تومان
 • قیمت متری :  1,050,000 تومان
400 متری
-
539 بازدید

۱۰۶۹ – فروش، باغ یا ویلا ۱۰۰۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، حومه شهر

 • نام مالک :  سحر
 • کد ملک :  1069
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۷
 •  
 • قیمت کل :  130,000,000 تومان
 • قیمت متری :  130,000 تومان
1,000 متری
-
516 بازدید

۱۰۰۸ – فروش، باغ ۱۰۰۰متری

خراسان رضوی ، تربت حیدریه ، حومه شهر

 • نام مالک :  سجاد فرخی
 • کد ملک :  1008
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
 •  
 • قیمت کل :  150,000,000 تومان
 • قیمت متری :  150,000 تومان
1,000 متری
-
220 بازدید

۱۳۲۴ – فروش، ویلا ۳۱۴ متری

مازندران ، نور ، کاردگر کلا

 • نام مالک :  منصور درویش
 • کد ملک :  1324
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
 •  
 • قیمت کل :  320,000,000 تومان
 • قیمت متری :  1,019,000 تومان
314 متری
-
358 بازدید

۱۳۲۸ – فروش، ویلا ۵۰۰ متری

مازندران ، نوشهر ، رویان

 • نام مالک :  علی قدرتی
 • کد ملک :  1328
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
 •  
 • قیمت کل :  650,000,000 تومان
 • قیمت متری :  1,300,000 تومان
500 متری
-
369 بازدید

۵۷۲ – فروش، باغ ۱۲۰۰متری

خراسان رضوی ، مشهد ، سه راه فردوسی

 • نام مالک :  امیر عرفانی
 • کد ملک :  572
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
 •  
 • قیمت کل :  60,000,000 تومان
 • قیمت متری :  50,000 تومان
1,200 متری
-
113 بازدید

۴۹۳ – فروش، باغ ۸۰۰ متری

خراسان رضوی ، شاندیز ، ابرده

 • نام مالک :  میلاد طلایی
 • کد ملک :  493
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
 •  
 • قیمت کل :  360,000,000 تومان
 • قیمت متری :  450,000 تومان
800 متری
1 خوابه
106 بازدید