۱۴۲۲ – رهن و اجاره، دفتر کار ۸۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، فلسطین

 • نام مالک :  احسان سازگار
 • کد ملک :  1422
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
 •  
 • قیمت رهن :  5,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  1,300,000 تومان
85 متری
3 خوابه
371 بازدید

۱۴۲۴ – رهن و اجاره، دفتر کار ۱۹۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، فلسطین

 • نام مالک :  احسان سازگار
 • کد ملک :  1424
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
 •  
 • قیمت رهن :  10,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  2,700,000 تومان
190 متری
7 خوابه
263 بازدید

۷۲۹ – رهن و اجاره، دفتر کار ۲۶ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، سازمان آب

 • نام مالک :  محمد عطار
 • کد ملک :  729
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۰
 •  
 • قیمت رهن :  30,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  600,000 تومان
26 متری
1 خوابه
130 بازدید

۷۳۳ – رهن و اجاره، دفتر کار ۲۶ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، سازمان آب

 • نام مالک :  محمد عطار
 • کد ملک :  733
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۰
 •  
 • قیمت رهن :  30,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  600,000 تومان
26 متری
1 خوابه
85 بازدید