۲۱۴۵ – فروش، تجاری ۱۵۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، امامیه

 • نام مالک :  مهدی دلخوش
 • کد ملک :  2145
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
 •  
 • قیمت کل :  650,000,000 تومان
 • قیمت متری :  4,333,000 تومان
150 متری
1 خوابه
525 بازدید

۲۰۹۳ – فروش، واحد تجاری ۳۳ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، دانشگاه

 • نام مالک :  حاتمی نیا
 • کد ملک :  2093
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
 •  
 • قیمت کل :  899,000,000 تومان
 • قیمت متری :  27,200,000 تومان
33 متری
1 خوابه
511 بازدید

۲۰۸۹ – فروش، واحد تجاری ۱۳ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، حرم مطهر

 • نام مالک :  محمدی
 • کد ملک :  2089
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
 •  
 • قیمت کل :  585,000,000 تومان
 • قیمت متری :  45,000,000 تومان
13 متری
1 خوابه
542 بازدید

۲۰۶۳ – فروش، واحد تجاری ۲۲ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، امام رضا

 • نام مالک :  حسام امام
 • کد ملک :  2063
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
 •  
 • قیمت کل :  650,000,000 تومان
 • قیمت متری :  30,000,000 تومان
22 متری
1 خوابه
521 بازدید

۱۲۰۸ – فروش، تجاری ۱۰۴ متری

تهران ، تهران ، رستم آباد

 • نام مالک :  شاکری
 • کد ملک :  1208
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۱/۰۱
 •  
 • قیمت کل :  1,248,000,000 تومان
 • قیمت متری :  12,000,000 تومان
104 متری
3 خوابه
457 بازدید

۱۴۳۷ – فروش، واحد تجاری ۵۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، بلوار سجاد

 • نام مالک :  طالب توکلی
 • کد ملک :  1437
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
 •  
 • قیمت کل :  1,370,000,000 تومان
 • قیمت متری :  25,000,000 تومان
55 متری
1 خوابه
940 بازدید

۱۶۴۵ – فروش، واحد تجاری ۱۶۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، ادیب

 • نام مالک :  م زمانی
 • کد ملک :  1645
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
 •  
 • قیمت کل :  400,000,000 تومان
 • قیمت متری :  2,700,000 تومان
160 متری
2 خوابه
469 بازدید

۹۸۴ – فروش، واحد تجاری ۲۸۸ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، استیکی

 • نام مالک :  مجتبی زارع
 • کد ملک :  984
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
 •  
 • قیمت کل :  1,008,000,000 تومان
 • قیمت متری :  3,500,000 تومان
288 متری
1 خوابه
395 بازدید

۹۸۸ – فروش، واحد تجاری ۲۸۸ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، استیکی

 • نام مالک :  مجتبی زارع
 • کد ملک :  988
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
 •  
 • قیمت کل :  10,080,000,000 تومان
 • قیمت متری :  3,500,000 تومان
288 متری
1 خوابه
231 بازدید

۸۴۸ – فروش، واحد تجاری ۶۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، آیت الله بهجت

 • نام مالک :  محمد داروغه
 • کد ملک :  848
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
 •  
 • قیمت کل :  3,500,000,000 تومان
 • قیمت متری :  35,000,000 تومان
60 متری
1 خوابه
167 بازدید

۶۹۷ – فروش، واحد تجاری ۱۲۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، آیت الله شیرازی

 • نام مالک :  سجاد جمالی
 • کد ملک :  697
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
 •  
 • قیمت کل :  7,500,000,000 تومان
 • قیمت متری :  62,000,000 تومان
120 متری
2 خوابه
100 بازدید

۷۰۷ – فروش، واحد تجاری ۹۸ متری

کرمان ، کرمان ، کرمان

 • نام مالک :  سیف الدینی
 • کد ملک :  707
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
 •  
 • قیمت کل :  1,170,000,000 تومان
 • قیمت متری :  12,000,000 تومان
98 متری
3 خوابه
137 بازدید