۱۲۰۸ – فروش، تجاری ۱۰۴ متری

تهران ، تهران ، رستم آباد

 • نام مالک :  شاکری
 • کد ملک :  1208
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۱/۰۱
 •  
 • قیمت کل :  1,248,000,000 تومان
 • قیمت متری :  12,000,000 تومان
104 متری
3 خوابه
322 بازدید

۱۴۳۷ – فروش، واحد تجاری ۵۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، بلوار سجاد

 • نام مالک :  طالب توکلی
 • کد ملک :  1437
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
 •  
 • قیمت کل :  1,370,000,000 تومان
 • قیمت متری :  25,000,000 تومان
55 متری
1 خوابه
186 بازدید

۱۶۴۵ – فروش، واحد تجاری ۱۶۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، ادیب

 • نام مالک :  م زمانی
 • کد ملک :  1645
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
 •  
 • قیمت کل :  400,000,000 تومان
 • قیمت متری :  2,700,000 تومان
160 متری
2 خوابه
221 بازدید

۹۸۴ – فروش، واحد تجاری ۲۸۸ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، استیکی

 • نام مالک :  مجتبی زارع
 • کد ملک :  984
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
 •  
 • قیمت کل :  1,008,000,000 تومان
 • قیمت متری :  3,500,000 تومان
288 متری
1 خوابه
139 بازدید

۹۸۸ – فروش، واحد تجاری ۲۸۸ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، استیکی

 • نام مالک :  مجتبی زارع
 • کد ملک :  988
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
 •  
 • قیمت کل :  10,080,000,000 تومان
 • قیمت متری :  3,500,000 تومان
288 متری
1 خوابه
125 بازدید

۸۴۸ – فروش، واحد تجاری ۶۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، آیت الله بهجت

 • نام مالک :  محمد داروغه
 • کد ملک :  848
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
 •  
 • قیمت کل :  3,500,000,000 تومان
 • قیمت متری :  35,000,000 تومان
60 متری
1 خوابه
38 بازدید

۶۹۷ – فروش، واحد تجاری ۱۲۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، آیت الله شیرازی

 • نام مالک :  سجاد جمالی
 • کد ملک :  697
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
 •  
 • قیمت کل :  7,500,000,000 تومان
 • قیمت متری :  62,000,000 تومان
120 متری
2 خوابه
45 بازدید

۷۰۷ – فروش، واحد تجاری ۹۸ متری

کرمان ، کرمان ، کرمان

 • نام مالک :  سیف الدینی
 • کد ملک :  707
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
 •  
 • قیمت کل :  1,170,000,000 تومان
 • قیمت متری :  12,000,000 تومان
98 متری
3 خوابه
42 بازدید

۷۰۱ – فروش، واحد تجاری ۲۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، حجاب

 • نام مالک :  فرامرز ناوری
 • کد ملک :  701
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
 •  
 • قیمت کل :  144,130,000 تومان
 • قیمت متری :  7,100,000 تومان
20 متری
1 خوابه
44 بازدید

۸۰۳ – فروش، واحد تجاری ۸۶ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، معلم

 • نام مالک :  اسدیان
 • کد ملک :  803
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
 •  
 • قیمت کل :  2,100,000,000 تومان
 • قیمت متری :  24,000,000 تومان
86 متری
1 خوابه
48 بازدید

۷۳۱ – فروش، واحد تجاری ۲۶ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، سازمان آب

 • نام مالک :  محمد عطار
 • کد ملک :  731
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۰
 •  
 • قیمت کل :  210,000,000 تومان
 • قیمت متری :  8,500,000 تومان
26 متری
1 خوابه
49 بازدید

۱۳۱۴ – فروش، واحد تجاری ۲۰ متری

تهران ، تهران ، شهرک راه آهن (گلستان)

 • نام مالک :  غلامحسن رضوانی
 • کد ملک :  1314
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
 •  
 • قیمت کل :  185,000,000 تومان
 • قیمت متری :  9,250,000 تومان
20 متری
1 خوابه
198 بازدید