۱۶۴۵ – فروش، واحد تجاری ۱۶۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، ادیب

 • نام مالک :  م زمانی
 • کد ملک :  1645
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
 •  
 • قیمت کل :  400,000,000 تومان
 • قیمت متری :  2,700,000 تومان
160 متری
2 خوابه
181 بازدید

۱۴۳۷ – فروش، واحد تجاری ۵۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، بلوار سجاد

 • نام مالک :  طالب توکلی
 • کد ملک :  1437
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
 •  
 • قیمت کل :  1,370,000,000 تومان
 • قیمت متری :  25,000,000 تومان
55 متری
1 خوابه
167 بازدید

۱۲۵۶ – فروش، واحد تجاری ۲۶ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، احمدآباد

 • نام مالک :  ایمانی
 • کد ملک :  1256
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
 •  
 • قیمت کل :  530,000,000 تومان
 • قیمت متری :  20,384,000 تومان
26 متری
1 خوابه
121 بازدید

۱۲۳۴ – فروش، واحد تجاری ۳۶ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، سعدآباد

 • نام مالک :  مهدیه رحیمی
 • کد ملک :  1234
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
 •  
 • قیمت کل :  1,000,000,000 تومان
 • قیمت متری :  27,777,000 تومان
36 متری
1 خوابه
113 بازدید

۹۸۴ – فروش، واحد تجاری ۲۸۸ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، استیکی

 • نام مالک :  مجتبی زارع
 • کد ملک :  984
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
 •  
 • قیمت کل :  1,008,000,000 تومان
 • قیمت متری :  3,500,000 تومان
288 متری
1 خوابه
104 بازدید

۹۸۸ – فروش، واحد تجاری ۲۸۸ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، استیکی

 • نام مالک :  مجتبی زارع
 • کد ملک :  988
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
 •  
 • قیمت کل :  10,080,000,000 تومان
 • قیمت متری :  3,500,000 تومان
288 متری
1 خوابه
100 بازدید

۱۳۱۴ – فروش، واحد تجاری ۲۰ متری

تهران ، تهران ، شهرک راه آهن (گلستان)

 • نام مالک :  غلامحسن رضوانی
 • کد ملک :  1314
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۸/۰۵
 •  
 • قیمت کل :  185,000,000 تومان
 • قیمت متری :  9,250,000 تومان
20 متری
1 خوابه
175 بازدید

۱۳۱۷ – فروش، واحد تجاری ۱۴ متری

تهران ، تهران ، خیابان جمهوری

 • نام مالک :  فرزاد نجفی
 • کد ملک :  1317
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۸/۰۵
 •  
 • قیمت کل :  210,000,000 تومان
 • قیمت متری :  15,000,000 تومان
14 متری
1 خوابه
164 بازدید

۱۲۰۸ – فروش، واحد تجاری ۱۰۴ متری

تهران ، تهران ، رستم آباد

 • نام مالک :  شاکری
 • کد ملک :  1208
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
 •  
 • قیمت کل :  1,248,000,000 تومان
 • قیمت متری :  12,000,000 تومان
104 متری
3 خوابه
62 بازدید

۸۴۸ – فروش، واحد تجاری ۶۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، آیت الله بهجت

 • نام مالک :  محمد داروغه
 • کد ملک :  848
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۶/۱۳
 •  
 • قیمت کل :  3,500,000,000 تومان
 • قیمت متری :  35,000,000 تومان
60 متری
1 خوابه
22 بازدید

۶۹۷ – فروش، واحد تجاری ۱۲۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، آیت الله شیرازی

 • نام مالک :  سجاد جمالی
 • کد ملک :  697
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
 •  
 • قیمت کل :  7,500,000,000 تومان
 • قیمت متری :  62,000,000 تومان
120 متری
2 خوابه
33 بازدید

۷۰۷ – فروش، واحد تجاری ۹۸ متری

کرمان ، کرمان ، کرمان

 • نام مالک :  سیف الدینی
 • کد ملک :  707
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
 •  
 • قیمت کل :  1,170,000,000 تومان
 • قیمت متری :  12,000,000 تومان
98 متری
3 خوابه
31 بازدید