۲۲۵۸ – رهن/اجاره، تجاری ۱۷ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، صیاد شیرازی

 • نام مالک :  حسین قلی پور
 • کد ملک :  2258
 • تاریخ :  ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
 •  
 • قیمت رهن :  5,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  1,500,000 تومان
17 متری
1 خوابه
3234 بازدید

۱۹۷۲ – رهن و اجاره، تجاری ۴۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، هفده شهریور

 • نام مالک :  مرتضی توکلی
 • کد ملک :  1972
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
 •  
 • قیمت رهن :  60,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  100,000 تومان
40 متری
1 خوابه
771 بازدید

۱۱۱۴ – رهن/اجاره، تجاری ۱۸۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، آزادی

 • نام مالک :  علیرضا الفت
 • کد ملک :  1114
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
 •  
 • قیمت رهن :  100,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  2,000,000 تومان
185 متری
1 خوابه
716 بازدید

۱۰۶۲ – رهن و اجاره، واحد تجاری ۱۶۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، بزرگمهر

 • نام مالک :  فنایی
 • کد ملک :  1062
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۷
 •  
 • قیمت رهن :  2,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  5,000,000 تومان
165 متری
1 خوابه
633 بازدید

۱۰۶۰ – رهن و اجاره، واحد تجاری ۹۱ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، جهانبانی

 • نام مالک :  فنایی
 • کد ملک :  1060
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۷
 •  
 • قیمت رهن :  10,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  1,700,000 تومان
91 متری
3 خوابه
686 بازدید

۱۰۵۸ – رهن و اجاره، واحد تجاری ۱۴۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، رضا

 • نام مالک :  فنایی
 • کد ملک :  1058
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۷
 •  
 • قیمت رهن :  10,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  2,500,000 تومان
140 متری
1 خوابه
616 بازدید

۱۰۵۶ – رهن و اجاره، واحد تجاری ۱۲۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، دانشگاه

 • نام مالک :  صدری
 • کد ملک :  1056
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۷
 •  
 • قیمت رهن :  10,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  2,400,000 تومان
120 متری
3 خوابه
631 بازدید

۹۸۲ – رهن و اجاره، واحد تجاری ۴۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، بزرگراه قائم

 • نام مالک :  مجتبی زارع
 • کد ملک :  982
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
 •  
 • قیمت رهن :  20,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  400,000 تومان
45 متری
1 خوابه
515 بازدید

۷۶۰ – رهن و اجاره، واحد تجاری ۶۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، وکیل آباد

 • نام مالک :  شجاعی فرد
 • کد ملک :  760
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
 •  
 • قیمت رهن :  20,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  7,500,000 تومان
60 متری
1 خوابه
128 بازدید

۷۷۷ – رهن و اجاره، واحد تجاری ۱۱۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، سنایی

 • نام مالک :  منتظری
 • کد ملک :  777
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
 •  
 • قیمت رهن :  20,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  1,000,000 تومان
110 متری
3 خوابه
140 بازدید

۷۷۹ – رهن و اجاره، واحد تجاری ۱۰۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، معلم

 • نام مالک :  ۰۹۱۵۱۱۷۸۷۴۹ املاک فارغ التحصیلان
 • کد ملک :  779
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
 •  
 • قیمت رهن :  60,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  24,000,000 تومان
100 متری
2 خوابه
158 بازدید

۸۰۱ – رهن و اجاره، واحد تجاری ۲۶ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، دانشگاه

 • نام مالک :  علی احمدی
 • کد ملک :  801
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
 •  
 • قیمت رهن :  30,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  1,500,000 تومان
26 متری
1 خوابه
285 بازدید