۲۱۴۳ – فروش، تجاری ۱۶۰۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، شهید چراغچی

 • نام مالک :  علی رضا دادخواه
 • کد ملک :  2143
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
 •  
 • قیمت کل :  5,000,000,000 تومان
 • قیمت متری :  3,125,000 تومان
1,600 متری
-
1059 بازدید

۷۰۹ – فروش، زمین تجاری ۴۴۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، امامت

 • نام مالک :  گونیایی
 • کد ملک :  709
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
 •  
 • قیمت کل :  6,900,000,000 تومان
 • قیمت متری :  10,000,000 تومان
445 متری
-
201 بازدید

۵۱۴ – فروش، زمین تجاری ۲۰۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، هاشمیه

 • نام مالک :  ایمان ناظم زاده
 • کد ملک :  514
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۶/۰۴
 •  
 • قیمت کل :  650,000,000 تومان
 • قیمت متری :  3,250,000 تومان
200 متری
-
240 بازدید