۲۰۸۳ – فروش، زمین ۱۲۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، مهرگان

 • نام مالک :  احسان قادری
 • کد ملک :  2083
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
 •  
 • قیمت کل :  40,000,000 تومان
 • قیمت متری :  350,000 تومان
125 متری
-
560 بازدید

۱۹۷۰ – فروش، زمین ۱۶۰متری

خراسان رضوی ، مشهد ، شاندیز

 • نام مالک :  سهراب حاج حسنی
 • کد ملک :  1970
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
 •  
 • قیمت کل :  60,000,000 تومان
 • قیمت متری :  375,000 تومان
160 متری
-
455 بازدید

۱۸۹۰ – فروش، زمین مسکونی ۲۰۴ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، حرم مطهر

 • نام مالک :  محمدحسین علمی
 • کد ملک :  1890
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
 •  
 • قیمت کل :  2,050,000,000 تومان
 • قیمت متری :  10,000,000 تومان
204 متری
-
604 بازدید

۱۸۷۷ – فروش، زمین ۱۵۳۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، حرم مطهر

 • نام مالک :  قنبری
 • کد ملک :  1877
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
 •  
 • قیمت کل :  15,000,000 تومان
 • قیمت متری :  9,800,000 تومان
1,530 متری
-
612 بازدید

۱۸۱۸ – فروش، زمین ۱۲۳ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، طلاب

 • نام مالک :  محمدصالح برادران
 • کد ملک :  1818
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
 •  
 • قیمت کل :  360,000,000 تومان
 • قیمت متری :  3,000,000 تومان
123 متری
-
707 بازدید

۱۶۲۹ – زمین مسکونی ۱۰۰۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، کوثر

 • نام مالک :  آریا آرامی نیا
 • کد ملک :  1629
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
 •  
 • قیمت کل :  10,000,000,000 تومان
 • قیمت متری :  10,000,000 تومان
1,000 متری
-
450 بازدید

۱۸۰۰-فروش، زمین ۱۰۳۰ متری

مازندران ، فریدون‌کنار ، خزرشهر

 • نام مالک :  mohamad salehi
 • کد ملک :  1800
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
 •  
 • قیمت کل :  721,000,000 تومان
 • قیمت متری :  700,000 تومان
1,030 متری
-
584 بازدید

۸۸۵ – فروش، زمین مسکونی ۳۰۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، اقبال لاهوری

 • نام مالک :  قائم
 • کد ملک :  885
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
 •  
 • قیمت کل :  900,000,000 تومان
 • قیمت متری :  3,000,000 تومان
300 متری
-
234 بازدید

۷۹۰ – فروش، زمین مسکونی ۲۱۰۰ متری

مازندران ، قائم‌شهر ، جاده نظامی

 • نام مالک :  مهدی جلیل زاده
 • کد ملک :  790
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
 •  
 • قیمت کل :  189,000,000 تومان
 • قیمت متری :  90,000 تومان
2,100 متری
-
172 بازدید