۲۱۴۱ – فروش، ویلایی ۱۱۶ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، هنرور

 • نام مالک :  حسین علیبازی
 • کد ملک :  2141
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
 •  
 • قیمت کل :  1,250,000,000 تومان
 • قیمت متری :  3,571,000 تومان
116 متری
4 خوابه
1029 بازدید

۲۱۳۵ – فروش، ویلایی ۲۵۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، امام خمینی

 • نام مالک :  محمدرضا حسین زاده
 • کد ملک :  2135
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
 •  
 • قیمت کل :  1,200,000,000 تومان
 • قیمت متری :  3,000,000 تومان
250 متری
7 خوابه
1004 بازدید

۱۹۷۶ – فروش، ویلایی ۱۸۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، شریعتی

 • نام مالک :  مهرداد لشگرنویس
 • کد ملک :  1976
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
 •  
 • قیمت کل :  355,000,000 تومان
 • قیمت متری :  2,055,000 تومان
180 متری
3 خوابه
596 بازدید

۱۹۵۶ – فروش، ویلایی ۲۵۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، دلاوران

 • نام مالک :  صباغ زاده
 • کد ملک :  1956
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
 •  
 • قیمت کل :  750,000,000 تومان
 • قیمت متری :  3,000,000 تومان
250 متری
3 خوابه
575 بازدید

۱۹۵۸ – فروش، ویلایی ۸۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، بلوار توس

 • نام مالک :  صادقیان
 • کد ملک :  1958
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
 •  
 • قیمت کل :  74,000,000 تومان
 • قیمت متری :  650,000 تومان
80 متری
1 خوابه
627 بازدید

۱۱۴۷ – فروش، ویلایی ۲۵۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، امامت

 • نام مالک :  بهروز کلاته
 • کد ملک :  1147
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
 •  
 • قیمت کل :  2,050,000,000 تومان
 • قیمت متری :  8,200,000 تومان
250 متری
4 خوابه
528 بازدید

۱۰۱۱ – فروش، ویلایی ۱۵۰ متری

کرمان ، رفسنجان ، خیابان امام

 • نام مالک :  عباس محمدی
 • کد ملک :  1011
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
 •  
 • قیمت کل :  340,000,000 تومان
 • قیمت متری :  1,752,500 تومان
150 متری
4 خوابه
164 بازدید

۹۵۰ – فروش، ویلایی ۱۴۸ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، کلاهدوز

 • نام مالک :  محسن رضایی
 • کد ملک :  950
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
 •  
 • قیمت کل :  436,000,000 تومان
 • قیمت متری :  2,950,000 تومان
148 متری
2 خوابه
111 بازدید

۱۴۱۸ – فروش، ویلایی ۲۲۰ متری

خراسان رضوی ، شاندیز ، شهرک فرش

 • نام مالک :  پوریا شکورزاده
 • کد ملک :  1418
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
 •  
 • قیمت کل :  140,000,000 تومان
 • قیمت متری :  650,000 تومان
220 متری
3 خوابه
294 بازدید

۸۹۳ – فروش، ویلایی ۲۶۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، هاشمیه

 • نام مالک :  محمد حسین کریمی قدوسی
 • کد ملک :  893
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
 •  
 • قیمت کل :  1,300,000,000 تومان
 • قیمت متری :  5,000,000 تومان
260 متری
4 خوابه
193 بازدید

۹۰۵ – فروش، ویلایی ۷۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، جانباز

 • نام مالک :  حسین صامتی
 • کد ملک :  905
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
 •  
 • قیمت کل :  130,000,000 تومان
 • قیمت متری :  1,900,000 تومان
70 متری
2 خوابه
182 بازدید

۷۸۵ – فروش، ویلایی ۱۲۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، فلسطین

 • نام مالک :  سجاد
 • کد ملک :  785
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
 •  
 • قیمت کل :  840,000,000 تومان
 • قیمت متری :  7,000,000 تومان
120 متری
6 خوابه
241 بازدید