۱۲۵۹ – فروش، ویلایی ۱۵۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، شهید مطهری

 • نام مالک :  احسان ملکی
 • کد ملک :  1259
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
 •  
 • قیمت کل :  310,000,000 تومان
 • قیمت متری :  2,000,000 تومان
155 متری
6 خوابه
193 بازدید

۱۲۲۳ – فروش، ویلایی ۲۲۴ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، میثاق

 • نام مالک :  علیرضا پاسبان
 • کد ملک :  1223
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
 •  
 • قیمت کل :  520,000,000 تومان
 • قیمت متری :  1,969,000 تومان
224 متری
4 خوابه
223 بازدید

۱۱۴۷ – فروش، ویلایی ۲۵۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، امامت

 • نام مالک :  بهروز کلاته
 • کد ملک :  1147
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
 •  
 • قیمت کل :  2,050,000,000 تومان
 • قیمت متری :  8,200,000 تومان
250 متری
4 خوابه
173 بازدید

۱۴۱۸ – فروش، ویلایی ۲۲۰ متری

خراسان رضوی ، شاندیز ، شهرک فرش

 • نام مالک :  پوریا شکورزاده
 • کد ملک :  1418
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
 •  
 • قیمت کل :  140,000,000 تومان
 • قیمت متری :  650,000 تومان
220 متری
3 خوابه
198 بازدید

۱۰۱۱ – فروش، ویلایی ۱۵۰ متری

کرمان ، رفسنجان ، خیابان امام

 • نام مالک :  عباس محمدی
 • کد ملک :  1011
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
 •  
 • قیمت کل :  340,000,000 تومان
 • قیمت متری :  1,752,500 تومان
150 متری
4 خوابه
68 بازدید

۹۵۰ – فروش، ویلایی ۱۴۸ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، کلاهدوز

 • نام مالک :  محسن رضایی
 • کد ملک :  950
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
 •  
 • قیمت کل :  436,000,000 تومان
 • قیمت متری :  2,950,000 تومان
148 متری
2 خوابه
65 بازدید

۸۹۳ – فروش، ویلایی ۲۶۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، هاشمیه

 • نام مالک :  محمد حسین کریمی قدوسی
 • کد ملک :  893
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۶/۱۳
 •  
 • قیمت کل :  1,300,000,000 تومان
 • قیمت متری :  5,000,000 تومان
260 متری
4 خوابه
79 بازدید

۹۰۵ – فروش، ویلایی ۷۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، جانباز

 • نام مالک :  حسین صامتی
 • کد ملک :  905
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۶/۱۳
 •  
 • قیمت کل :  130,000,000 تومان
 • قیمت متری :  1,900,000 تومان
70 متری
2 خوابه
76 بازدید

۷۸۵ – فروش، ویلایی ۱۲۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، فلسطین

 • نام مالک :  سجاد
 • کد ملک :  785
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
 •  
 • قیمت کل :  840,000,000 تومان
 • قیمت متری :  7,000,000 تومان
120 متری
6 خوابه
107 بازدید

۸۰۹ – فروش، ویلایی ۱۲۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، توحید

 • نام مالک :  عسکری
 • کد ملک :  809
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
 •  
 • قیمت کل :  450,000,000 تومان
 • قیمت متری :  3,900,000 تومان
120 متری
5 خوابه
33 بازدید

۷۱۳ – فروش، ویلایی ۷۰۰ متری

مازندران ، قائم‌شهر ، افراکتی

 • نام مالک :  محمد سرنوشت
 • کد ملک :  713
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
 •  
 • قیمت کل :  175,000,000 تومان
 • قیمت متری :  250,000 تومان
700 متری
3 خوابه
25 بازدید

۷۱۵ – فروش، ویلایی ۵۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، 30 متری طلاب

 • نام مالک :  مرتضایی
 • کد ملک :  715
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
 •  
 • قیمت کل :  80,000,000 تومان
 • قیمت متری :  1,450,000 تومان
55 متری
3 خوابه
59 بازدید