۲۰۰۵ – فروش، آپارتمان ۸۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، بلوار سرافرازان

 • نام مالک :  بابک آرام
 • کد ملک :  2005
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
 •  
 • قیمت کل :  102,000,000 تومان
 • قیمت متری :  1,200,000 تومان
85 متری
3 خوابه
95 بازدید

۱۹۹۸ – فروش، آپارتمان ۸۶ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، امامت

 • نام مالک :  محسن زارع
 • کد ملک :  1998
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
 •  
 • قیمت کل :  200,000,000 تومان
 • قیمت متری :  2,325,000 تومان
86 متری
3 خوابه
144 بازدید

۱۹۷۸ – فروش، آپارتمان ۵۶ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، شریعتی

 • نام مالک :  مهرداد لشگرنویس
 • کد ملک :  1978
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
 •  
 • قیمت کل :  85,000,000 تومان
 • قیمت متری :  1,517,000 تومان
56 متری
2 خوابه
131 بازدید

۱۹۸۶ – فروش، آپارتمان ۷۵متری

خراسان رضوی ، مشهد ، جاده سیمان

 • نام مالک :  خانم صفار
 • کد ملک :  1986
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
 •  
 • قیمت کل :  68,000,000 تومان
 • قیمت متری :  906,000 تومان
75 متری
3 خوابه
146 بازدید

۱۹۷۴ – فروش، آپارتمان ۵۳ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، طبرسی

 • نام مالک :  پیمان آخانی
 • کد ملک :  1974
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
 •  
 • قیمت کل :  270,000,000 تومان
 • قیمت متری :  5,094,000 تومان
53 متری
2 خوابه
172 بازدید

۱۹۴۶ – فروش، آپارتمان ۷۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، 22 بهمن

 • نام مالک :  مجتبی ملک
 • کد ملک :  1946
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
 •  
 • قیمت کل :  84,000,000 تومان
 • قیمت متری :  1,100,000 تومان
75 متری
3 خوابه
322 بازدید

۱۹۲۹ – فروش، آپارتمان ۱۲۳ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، آموزگار

 • نام مالک :  حیدری
 • کد ملک :  1929
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
 •  
 • قیمت کل :  233,000,000 تومان
 • قیمت متری :  1,900,000 تومان
123 متری
4 خوابه
188 بازدید

۱۹۳۳ – فروش، آپارتمان ۱۱۱ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، امامت

 • نام مالک :  آقای مهریزی
 • کد ملک :  1933
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
 •  
 • قیمت کل :  340,000,000 تومان
 • قیمت متری :  3,060,000 تومان
111 متری
4 خوابه
229 بازدید

۱۹۲۳ – فروش، آپارتمان ۱۳۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، گلدیس

 • نام مالک :  قهرمان
 • کد ملک :  1923
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
 •  
 • قیمت کل :  300,000,000 تومان
 • قیمت متری :  2,200,000 تومان
135 متری
4 خوابه
339 بازدید

۱۸۹۵ – فروش، آپارتمان ۱۴۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، قاضی طباطبایی

 • نام مالک :  مهدی مالکیان
 • کد ملک :  1895
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
 •  
 • قیمت کل :  462,000,000 تومان
 • قیمت متری :  3,300,000 تومان
140 متری
3 خوابه
129 بازدید

۱۸۹۷ – فروش، آپارتمان ۷۱ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، صیاد شیرازی

 • نام مالک :  مهدی مالکیان
 • کد ملک :  1897
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
 •  
 • قیمت کل :  130,000,000 تومان
 • قیمت متری :  1,800,000 تومان
71 متری
3 خوابه
139 بازدید

۱۸۹۹ – فروش، آپارتمان ۱۳۷ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، امام خمینی

 • نام مالک :  احمدی
 • کد ملک :  1899
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
 •  
 • قیمت کل :  616,000,000 تومان
 • قیمت متری :  4,500,000 تومان
137 متری
4 خوابه
143 بازدید