۲۲۷۳ – فروش، آپارتمان ۱۶۸ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، هنرستان

 • نام مالک :  aidin salavani
 • کد ملک :  2273
 • تاریخ :  ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
 •  
 • قیمت کل :  500,000,000 تومان
 • قیمت متری :  3,000,000 تومان
168 متری
4 خوابه
1466 بازدید

۲۲۵۲ – فروش، آپارتمان ۱۰۷ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، قاسم اباد

 • نام مالک :  حسین قلی پور
 • کد ملک :  2252
 • تاریخ :  ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
 •  
 • قیمت کل :  187,000,000 تومان
 • قیمت متری :  1,740,000 تومان
107 متری
3 خوابه
3259 بازدید

۲۲۴۲ – فروش، آپارتمان ۸۷ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، سناباد

 • نام مالک :  امیر کیوان
 • کد ملک :  2242
 • تاریخ :  ۱۳۹۶/۰۱/۲۷
 •  
 • قیمت کل :  220,000,000 تومان
 • قیمت متری :  2,529,000 تومان
87 متری
3 خوابه
1801 بازدید

۲۲۳۴ – فروش، آپارتمان ۱۵۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، هدایت

 • نام مالک :  محمد خراسانی
 • کد ملک :  2234
 • تاریخ :  ۱۳۹۶/۰۱/۲۷
 •  
 • قیمت کل :  300,000,000 تومان
 • قیمت متری :  2,000,000 تومان
150 متری
4 خوابه
1587 بازدید

۲۲۲۹ – فروش، آپارتمان ۸۳ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، رضاشهر

 • نام مالک :  احمدی احمدی
 • کد ملک :  2229
 • تاریخ :  ۱۳۹۶/۰۱/۲۱
 •  
 • قیمت کل :  189,000,000 تومان
 • قیمت متری :  2,300,000 تومان
83 متری
3 خوابه
2052 بازدید

۲۲۰۲ – فروش، آپارتمان ۱۶۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، چهارراه لشگر

 • نام مالک :  محمد حبیبی
 • کد ملک :  2202
 • تاریخ :  ۱۳۹۶/۰۱/۰۸
 •  
 • قیمت کل :  430,000,000 تومان
 • قیمت متری :  2,600,000 تومان
165 متری
4 خوابه
2157 بازدید

۲۱۹۲ – فروش، آپارتمان ۱۳۴ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، هاشمیه

 • نام مالک :  محسن ثنائی
 • کد ملک :  2192
 • تاریخ :  ۱۳۹۶/۰۱/۰۴
 •  
 • قیمت کل :  410,000,000 تومان
 • قیمت متری :  3,050,000 تومان
134 متری
4 خوابه
1313 بازدید

۲۱۸۸ – فروش، آپارتمان ۳۶۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، احمد آباد

 • نام مالک :  پیمان نویدی
 • کد ملک :  2188
 • تاریخ :  ۱۳۹۶/۰۱/۰۴
 •  
 • قیمت کل :  1,800,000,000 تومان
 • قیمت متری :  5,000,000 تومان
360 متری
5 خوابه
1544 بازدید

۲۱۸۲ – فروش، آپارتمان ۲۰۹ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، کوهسنگی

 • نام مالک :  وحیدی وحیدی
 • کد ملک :  2182
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
 •  
 • قیمت کل :  750,000,000 تومان
 • قیمت متری :  3,580,000 تومان
209 متری
4 خوابه
1328 بازدید

۲۱۵۸ – فروش، آپارتمان ۱۰۸ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، لادن

 • نام مالک :  معمارباشی
 • کد ملک :  2158
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
 •  
 • قیمت کل :  220,000,000 تومان
 • قیمت متری :  2,037,000 تومان
108 متری
3 خوابه
761 بازدید

۲۱۵۴ – فروش، آپارتمان ۸۷ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، امیریه

 • نام مالک :  حسین رنجبر
 • کد ملک :  2154
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
 •  
 • قیمت کل :  125,000,000 تومان
 • قیمت متری :  1,436,000 تومان
87 متری
3 خوابه
596 بازدید

۲۱۵۲ – فروش، آپارتمان ۷۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، وکیل آباد

 • نام مالک :  نجار
 • کد ملک :  2152
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
 •  
 • قیمت کل :  150,000,000 تومان
 • قیمت متری :  2,000,000 تومان
75 متری
3 خوابه
647 بازدید