۲۱۹۲ – فروش، آپارتمان ۱۳۴ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، هاشمیه

 • نام مالک :  محسن ثنائی
 • کد ملک :  2192
 • تاریخ :  ۱۳۹۶/۰۱/۰۴
 •  
 • قیمت کل :  410,000,000 تومان
 • قیمت متری :  3,050,000 تومان
134 متری
4 خوابه
700 بازدید

۲۱۸۸ – فروش، آپارتمان ۳۶۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، احمد آباد

 • نام مالک :  پیمان نویدی
 • کد ملک :  2188
 • تاریخ :  ۱۳۹۶/۰۱/۰۴
 •  
 • قیمت کل :  1,800,000,000 تومان
 • قیمت متری :  5,000,000 تومان
360 متری
5 خوابه
710 بازدید

۲۱۸۲ – فروش، آپارتمان ۲۰۹ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، کوهسنگی

 • نام مالک :  وحیدی وحیدی
 • کد ملک :  2182
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
 •  
 • قیمت کل :  750,000,000 تومان
 • قیمت متری :  3,580,000 تومان
209 متری
4 خوابه
385 بازدید

۲۱۵۸ – فروش، آپارتمان ۱۰۸ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، لادن

 • نام مالک :  معمارباشی
 • کد ملک :  2158
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
 •  
 • قیمت کل :  220,000,000 تومان
 • قیمت متری :  2,037,000 تومان
108 متری
3 خوابه
489 بازدید

۲۱۵۴ – فروش، آپارتمان ۸۷ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، امیریه

 • نام مالک :  حسین رنجبر
 • کد ملک :  2154
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
 •  
 • قیمت کل :  125,000,000 تومان
 • قیمت متری :  1,436,000 تومان
87 متری
3 خوابه
448 بازدید

۲۱۵۲ – فروش، آپارتمان ۷۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، وکیل آباد

 • نام مالک :  نجار
 • کد ملک :  2152
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
 •  
 • قیمت کل :  150,000,000 تومان
 • قیمت متری :  2,000,000 تومان
75 متری
3 خوابه
452 بازدید

۲۱۳۳ – فروش، آپارتمان ۹۷ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، قاسم آباد

 • نام مالک :  سروش
 • کد ملک :  2133
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
 •  
 • قیمت کل :  155,000,000 تومان
 • قیمت متری :  1,600,000 تومان
97 متری
3 خوابه
474 بازدید

۲۱۲۵ – فروش، آپارتمان ۷۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، بینالود

 • نام مالک :  حسین اسحاقی
 • کد ملک :  2125
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
 •  
 • قیمت کل :  23,000,000 تومان
 • قیمت متری :  300,000 تومان
75 متری
3 خوابه
484 بازدید

۲۱۲۷ – فروش، آپارتمان ۱۳۳ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، سناباد

 • نام مالک :  زهره
 • کد ملک :  2127
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
 •  
 • قیمت کل :  399,000,000 تومان
 • قیمت متری :  3,000,000 تومان
133 متری
4 خوابه
520 بازدید

۲۱۱۹ – فروش، آپارتمان ۱۰۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، رضوي

 • نام مالک :  خراساني
 • کد ملک :  2119
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
 •  
 • قیمت کل :  400,000,000 تومان
 • قیمت متری :  3,800,000 تومان
105 متری
3 خوابه
357 بازدید

۲۱۰۵ – فروش، آپارتمان ۷۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، وکیل آباد

 • نام مالک :  t hamed
 • کد ملک :  2105
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
 •  
 • قیمت کل :  150,000,000 تومان
 • قیمت متری :  2,000,000 تومان
75 متری
3 خوابه
392 بازدید

۲۰۹۱ – فروش، آپارتمان ۱۶۶ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، دندانپزشکان

 • نام مالک :  فرشته
 • کد ملک :  2091
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
 •  
 • قیمت کل :  448,000,000 تومان
 • قیمت متری :  2,700,000 تومان
166 متری
4 خوابه
564 بازدید