۱۵۸۲ – فروش، آپارتمان ۷۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، بلوار شریعتی

 • نام مالک :  peyman saberi
 • کد ملک :  1582
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۹/۲۶
 •  
 • قیمت کل :  67,000,000 تومان
 • قیمت متری :  957,000 تومان
70 متری
3 خوابه
458 بازدید

۱۵۷۸ – فروش، آپارتمان ۱۴۳ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، سیدرضی

 • نام مالک :  آقای آذین فر
 • کد ملک :  1578
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
 •  
 • قیمت کل :  330,000,000 تومان
 • قیمت متری :  2,237,000 تومان
143 متری
3 خوابه
330 بازدید

۱۵۷۶ – فروش، آپارتمان ۱۵۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، کوهسنگی

 • نام مالک :  مریم جعفری
 • کد ملک :  1576
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
 •  
 • قیمت کل :  525,000,000 تومان
 • قیمت متری :  3,500,000 تومان
150 متری
4 خوابه
343 بازدید

۱۵۷۱ – فروش، آپارتمان ۱۲۳ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، دلاوران

 • نام مالک :  آرش مدیری
 • کد ملک :  1571
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
 •  
 • قیمت کل :  476,000,000 تومان
 • قیمت متری :  3,850,000 تومان
123 متری
4 خوابه
410 بازدید

۱۵۱۳ – فروش، آپارتمان ۱۰۳ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، شهرآرا

 • نام مالک :  جواد احمدی
 • کد ملک :  1513
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
 •  
 • قیمت کل :  270,000,000 تومان
 • قیمت متری :  2,621,000 تومان
103 متری
3 خوابه
423 بازدید

۱۵۲۱ – فروش، آپارتمان ۱۰۰ متری

اصفهان ، اصفهان ، حسین آباد

 • نام مالک :  آقای ریاحی
 • کد ملک :  1521
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
 •  
 • قیمت کل :  500,000,000 تومان
 • قیمت متری :  5,000,000 تومان
100 متری
3 خوابه
474 بازدید

۱۵۰۸ – فروش، آپارتمان ۹۴ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، ابوطالب

 • نام مالک :  حسین اسماعیل زاده
 • کد ملک :  1508
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
 •  
 • قیمت کل :  150,000,000 تومان
 • قیمت متری :  1,595,000 تومان
94 متری
3 خوابه
483 بازدید

۱۵۰۰ – فروش، آپارتمان ۱۴۰ متری

اصفهان ، اصفهان ، جابر انصاری

 • نام مالک :  حامد عابدپور
 • کد ملک :  1500
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۹/۱۹
 •  
 • قیمت کل :  518,000,000 تومان
 • قیمت متری :  3,700,000 تومان
140 متری
4 خوابه
345 بازدید

۱۴۹۵ – فروش، آپارتمان ۶۱ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، هاشمیه

 • نام مالک :  تکتم ملایی
 • کد ملک :  1495
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۹/۱۸
 •  
 • قیمت کل :  156,000,000 تومان
 • قیمت متری :  2,557,000 تومان
61 متری
2 خوابه
502 بازدید

۱۴۹۰ – فروش، آپارتمان ۱۷۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، جانباز

 • نام مالک :  یساقی
 • کد ملک :  1490
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۹/۱۸
 •  
 • قیمت کل :  455,000,000 تومان
 • قیمت متری :  2,600,000 تومان
175 متری
4 خوابه
2538 بازدید

۱۴۸۱ – فروش، آپارتمان ۱۰۲ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، هفت تیر

 • نام مالک :  بهنام عضد
 • کد ملک :  1481
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۹/۱۸
 •  
 • قیمت کل :  346,000,000 تومان
 • قیمت متری :  3,400,000 تومان
102 متری
3 خوابه
282 بازدید

۱۴۷۶ – فروش، آپارتمان ۵۳ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، سناباد

 • نام مالک :  فاطمه عامری
 • کد ملک :  1476
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۹/۱۸
 •  
 • قیمت کل :  145,000,000 تومان
 • قیمت متری :  2,700,000 تومان
53 متری
2 خوابه
365 بازدید