۲۲۵۴ – رهن/اجاره، آپارتمان ۸۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، صیاد شیرازی

 • نام مالک :  حسین قلی پور
 • کد ملک :  2254
 • تاریخ :  ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
 •  
 • قیمت رهن :  10,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  850,000 تومان
80 متری
3 خوابه
2945 بازدید

۲۲۲۱ – رهن/اجاره، آپارتمان ۶۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، طلاب مفتح 33

 • نام مالک :  صادقی
 • کد ملک :  2221
 • تاریخ :  ۱۳۹۶/۰۱/۱۶
 •  
 • قیمت رهن :  5,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  550,000 تومان
65 متری
2 خوابه
1995 بازدید

۲۲۱۴ – رهن/اجاره، آپارتمان ۸۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، جلال آل احمد

 • نام مالک :  mohammad Ramezanian
 • کد ملک :  2214
 • تاریخ :  ۱۳۹۶/۰۱/۱۶
 •  
 • قیمت رهن :  40,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  360,000 تومان
85 متری
3 خوابه
2127 بازدید

۲۲۰۹ – رهن/اجاره، آپارتمان ۷۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، هاشمیه

 • نام مالک :  داود زارع
 • کد ملک :  2209
 • تاریخ :  ۱۳۹۶/۰۱/۱۳
 •  
 • قیمت رهن :  5,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  1,100,000 تومان
75 متری
3 خوابه
2018 بازدید

۲۱۶۷ – اجاره، آپارتمان ۱۲۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، سجاد شهر

 • نام مالک :  وحیدرضا مختاری
 • کد ملک :  2167
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
 •  
 • قیمت رهن :  20,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  4,000,000 تومان
125 متری
3 خوابه
1037 بازدید

۲۱۰۹ – اجاره، آپارتمان ۱۳۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، حافظ

 • نام مالک :  عباس کراری
 • کد ملک :  2109
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
 •  
 • قیمت رهن :  35,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  350,000 تومان
130 متری
3 خوابه
497 بازدید

۲۰۹۵ – رهن کامل، آپارتمان ۹۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، الهیه

 • نام مالک :  مقامی
 • کد ملک :  2095
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
 •  
 • قیمت رهن کل :  30,000,000 تومان
 • :  -
90 متری
3 خوابه
567 بازدید

۲۱۰۰ – رهن کامل، آپارتمان ۸۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، الهیه

 • نام مالک :  جلالیان
 • کد ملک :  2100
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
 •  
 • قیمت رهن کل :  28,000,000 تومان
 • :  -
85 متری
3 خوابه
572 بازدید

۱۹۱۳ – رهن/اجاره، آپارتمان ۱۰۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، صیاد شیرازی

 • نام مالک :  صادق خزائی
 • کد ملک :  1913
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
 •  
 • قیمت رهن :  10,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  1,200,000 تومان
100 متری
3 خوابه
464 بازدید

۱۹۱۱ – رهن/اجاره، آپارتمان ۱۱۴ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، فکوری

 • نام مالک :  محمد رستگار
 • کد ملک :  1911
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
 •  
 • قیمت رهن :  20,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  1,350,000 تومان
114 متری
3 خوابه
496 بازدید

۱۸۴۳ – اجاره، آپارتمان ۷۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، مهرگان

 • نام مالک :  مصطفی نبی پور
 • کد ملک :  1843
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۱/۱۵
 •  
 • قیمت رهن :  2,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  260,000 تومان
75 متری
3 خوابه
723 بازدید

۱۱۹۹ – رهن کامل، آپارتمان ۲۲۹ متری

تهران ، تهران ، تهرانپارس

 • نام مالک :  سجاد طبیبی
 • کد ملک :  1199
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۱۱/۰۱
 •  
 • قیمت رهن کل :  35,000,000 تومان
 • :  -
229 متری
2 خوابه
390 بازدید