۱۲۹۲ – رهن کامل، آپارتمان ۸۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، قاسم اباد

 • نام مالک :  کیانی فر ج
 • کد ملک :  1292
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
 •  
 • قیمت رهن کل :  30,000,000 تومان
 • :  -
80 متری
3 خوابه
173 بازدید

۱۲۹۰ – رهن کامل، آپارتمان ۱۰۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، صادقیه

 • نام مالک :  کیانی فر ج
 • کد ملک :  1290
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
 •  
 • قیمت رهن کل :  35,000,000 تومان
 • :  -
100 متری
3 خوابه
165 بازدید

۱۲۸۸ – رهن کامل، آپارتمان ۹۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، مجیدیه

 • نام مالک :  کیانی فر ج
 • کد ملک :  1288
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
 •  
 • قیمت رهن کل :  35,000,000 تومان
 • :  -
90 متری
3 خوابه
153 بازدید

۱۲۸۶ – رهن کامل، آپارتمان ۱۱۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، مجیدیه

 • نام مالک :  کیانی فر
 • کد ملک :  1286
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
 •  
 • قیمت رهن کل :  45,000,000 تومان
 • :  -
115 متری
4 خوابه
130 بازدید

۱۲۲۹-رهن/اجاره، آپارتمان ۱۵۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، آزادشهر

 • نام مالک :  احمد علیپور
 • کد ملک :  1229
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
 •  
 • قیمت رهن :  50,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  700,000 تومان
150 متری
4 خوابه
243 بازدید

۱۱۹۹ – رهن کامل، آپارتمان ۲۲۹ متری

تهران ، تهران ، تهرانپارس

 • نام مالک :  سجاد طبیبی
 • کد ملک :  1199
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
 •  
 • قیمت رهن کل :  35,000,000 تومان
 • :  -
229 متری
2 خوابه
73 بازدید

۱۳۶۹ – رهن/اجاره، آپارتمان ۶۰متری

خراسان رضوی ، مشهد ، امامیه

 • نام مالک :  حامد مسکنی
 • کد ملک :  1369
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۸/۲۴
 •  
 • قیمت رهن :  5,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  500,000 تومان
60 متری
2 خوابه
326 بازدید

۱۰۵۴ – رهن و اجاره، آپارتمان ۱۲۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، دانشگاه

 • نام مالک :  صابر
 • کد ملک :  1054
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۸/۱۷
 •  
 • قیمت رهن :  10,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  2,200,000 تومان
120 متری
3 خوابه
185 بازدید

۱۰۰۶ – رهن و اجاره، آپارتمان ۱۷۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، سناباد

 • نام مالک :  صابر
 • کد ملک :  1006
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
 •  
 • قیمت رهن :  100,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  200,000 تومان
170 متری
4 خوابه
154 بازدید

۹۸۶ – رهن و اجاره، آپارتمان ۲۰۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، راهنمایی

 • نام مالک :  تفقد
 • کد ملک :  986
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
 •  
 • قیمت رهن :  200,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  50,000,000 تومان
205 متری
5 خوابه
131 بازدید

۹۹۰ – رهن و اجاره، آپارتمان ۱۵۵ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، خیام

 • نام مالک :  تفقد
 • کد ملک :  990
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
 •  
 • قیمت رهن :  2,000,000 تومان
 • قیمت اجاره :  3,000,000 تومان
155 متری
4 خوابه
113 بازدید

۹۹۲ – رهن کامل، آپارتمان ۲۱۰ متری

خراسان رضوی ، مشهد ، خیام

 • نام مالک :  تفقد
 • کد ملک :  992
 • تاریخ :  ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
 •  
 • قیمت رهن کل :  160,000,000 تومان
 • :  -
210 متری
4 خوابه
102 بازدید