• آپارتمان مجلل

  گروه برج های مجلل

  زندگی را با طعمی متفاوت تجربه کنید

 • آپارتمان مجلل

  گروه برج های مجلل

  زندگی را با طعمی متفاوت تجربه کنید

 • آپارتمان مجلل

  گروه برج های مجلل

  زندگی را با طعمی متفاوت تجربه کنید

 • گروه برج های مجلل
 • گروه برج های مجلل
 • گروه برج های مجلل

گزارش کارشناسی قیمت

واحد مهندسی فروش گروه املاک ۲۴

گزارش کارشناسی قیمت برج های مجلل

نمای ساختمان

فضای داخلی ساختمان

آپارتمان مجلل
آپارتمان مجلل
آپارتمان مجلل
آپارتمان مجلل
آپارتمان مجلل
آپارتمان مجلل
آپارتمان مجلل
آپارتمان مجلل

نمای ساختمان

فضای ورودی و بیرونی ساختمان

 • آپارتمان مجلل
 • آپارتمان مجلل
 • آپارتمان مجلل
 • آپارتمان مجلل

نشانی ما

مشهد ٬ آزادشهر ٬ برج الیزه

پست الکترونیک ما

Baniasadi.mh@gmail.com

تلفن تماس

09105106102