لیست تمام املاک

فروش
۱۱۳۳ – فروش، آپارتمان ۸۸ متری
۱۱۳۳ – فروش، آپارتمان ۸۸ متری
۱۱۳۳ – فروش، آپارتمان ۸۸ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، احمدآباد
جنوبی
3 خوابه
347 بازدید
فروش
۱۱۳۰ – فروش، آپارتمان ۱۳۲ متری
۱۱۳۰ – فروش، آپارتمان ۱۳۲ متری
۱۱۳۰ – فروش، آپارتمان ۱۳۲ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، موسوی قوچانی
جنوبی
4 خوابه
269 بازدید
فروش
۱۱۲۷ – فروش، آپارتمان ۹۷ متری
۱۱۲۷ – فروش، آپارتمان ۹۷ متری
۱۱۲۷ – فروش، آپارتمان ۹۷ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، آموزگار
شمالی
3 خوابه
344 بازدید
فروش
۱۵۸۲ – فروش، آپارتمان ۷۰ متری
۱۵۸۲ – فروش، آپارتمان ۷۰ متری
۱۵۸۲ – فروش، آپارتمان ۷۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، بلوار شریعتی
جنوبی
3 خوابه
551 بازدید
رهن/اجاره
۱۱۱۴ – رهن/اجاره،  تجاری ۱۸۵ متری
۱۱۱۴ – رهن/اجاره، تجاری ۱۸۵ متری
۱۱۱۴ – رهن/اجاره، تجاری ۱۸۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، آزادی
غربی
1 خوابه
312 بازدید
فروش
۱۵۷۸ – فروش، آپارتمان ۱۴۳ متری
۱۵۷۸ – فروش، آپارتمان ۱۴۳ متری
۱۵۷۸ – فروش، آپارتمان ۱۴۳ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، سیدرضی
شمالی
3 خوابه
394 بازدید
فروش
۱۵۷۶ – فروش، آپارتمان ۱۵۰ متری
۱۵۷۶ – فروش، آپارتمان ۱۵۰ متری
۱۵۷۶ – فروش، آپارتمان ۱۵۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، کوهسنگی
شمالی
4 خوابه
394 بازدید
رهن/اجاره
۱۳۶۹ – رهن/اجاره، آپارتمان ۶۰متری
۱۳۶۹ – رهن/اجاره، آپارتمان ۶۰متری
۱۳۶۹ – رهن/اجاره، آپارتمان ۶۰متری
خراسان رضوی ، مشهد ، امامیه
شرقی غربی
2 خوابه
409 بازدید
فروش
۱۵۷۱ – فروش، آپارتمان ۱۲۳ متری
۱۵۷۱ – فروش، آپارتمان ۱۲۳ متری
۱۵۷۱ – فروش، آپارتمان ۱۲۳ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، دلاوران
شمالی
4 خوابه
487 بازدید
فروش
۱۴۳۳ – فروش، آپارتمان ۱۶۵ متری
۱۴۳۳ – فروش، آپارتمان ۱۶۵ متری
۱۴۳۳ – فروش، آپارتمان ۱۶۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، عدل خمینی
جنوبی
4 خوابه
335 بازدید
فروش
۱۵۱۳ – فروش، آپارتمان ۱۰۳ متری
۱۵۱۳ – فروش، آپارتمان ۱۰۳ متری
۱۵۱۳ – فروش، آپارتمان ۱۰۳ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، شهرآرا
شمالی
3 خوابه
481 بازدید
فروش
۱۵۲۱ – فروش، آپارتمان ۱۰۰ متری
۱۵۲۱ – فروش، آپارتمان ۱۰۰ متری
۱۵۲۱ – فروش، آپارتمان ۱۰۰ متری
اصفهان ، اصفهان ، حسین آباد
شمالی
3 خوابه
534 بازدید
صفحه5 از 21« ابتدا...34567...1020...انتها »