لیست تمام املاک

فروش
۲۱۳۳ – فروش، آپارتمان ۹۷ متری
۲۱۳۳ – فروش، آپارتمان ۹۷ متری
۲۱۳۳ – فروش، آپارتمان ۹۷ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، قاسم آباد
شمالی
3 خوابه
506 بازدید
فروش
۲۱۲۵ – فروش، آپارتمان ۷۵ متری
۲۱۲۵ – فروش، آپارتمان ۷۵ متری
۲۱۲۵ – فروش، آپارتمان ۷۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، بینالود
شمالی
3 خوابه
522 بازدید
فروش
۲۱۲۷ – فروش، آپارتمان ۱۳۳ متری
۲۱۲۷ – فروش، آپارتمان ۱۳۳ متری
۲۱۲۷ – فروش، آپارتمان ۱۳۳ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، سناباد
شمالی
4 خوابه
566 بازدید
فروش
۲۱۱۹ – فروش، آپارتمان ۱۰۵ متری
۲۱۱۹ – فروش، آپارتمان ۱۰۵ متری
۲۱۱۹ – فروش، آپارتمان ۱۰۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، رضوي
شمالی
3 خوابه
384 بازدید
رهن/اجاره
۲۱۰۹ – اجاره، آپارتمان ۱۳۰ متری
۲۱۰۹ – اجاره، آپارتمان ۱۳۰ متری
۲۱۰۹ – اجاره، آپارتمان ۱۳۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، حافظ
شمالی
3 خوابه
497 بازدید
رهن کامل
۲۰۹۵ – رهن کامل، آپارتمان ۹۰ متری
۲۰۹۵ – رهن کامل، آپارتمان ۹۰ متری
۲۰۹۵ – رهن کامل، آپارتمان ۹۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، الهیه
شمالی
3 خوابه
567 بازدید
رهن کامل
۲۱۰۰ – رهن کامل، آپارتمان ۸۵ متری
۲۱۰۰ – رهن کامل، آپارتمان ۸۵ متری
۲۱۰۰ – رهن کامل، آپارتمان ۸۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، الهیه
شمالی
3 خوابه
572 بازدید
فروش
۲۰۹۳ – فروش، واحد تجاری ۳۳ متری
۲۰۹۳ – فروش، واحد تجاری ۳۳ متری
۲۰۹۳ – فروش، واحد تجاری ۳۳ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، دانشگاه
غربی
1 خوابه
456 بازدید
فروش
۲۰۸۹ – فروش، واحد تجاری ۱۳ متری
۲۰۸۹ – فروش، واحد تجاری ۱۳ متری
۲۰۸۹ – فروش، واحد تجاری ۱۳ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، حرم مطهر
جنوبی
1 خوابه
479 بازدید
فروش
۲۰۹۱ – فروش، آپارتمان ۱۶۶ متری
۲۰۹۱ – فروش، آپارتمان ۱۶۶ متری
۲۰۹۱ – فروش، آپارتمان ۱۶۶ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، دندانپزشکان
شمالی
4 خوابه
588 بازدید
فروش
۲۰۸۳ – فروش، زمین ۱۲۵ متری
۲۰۸۳ – فروش، زمین ۱۲۵ متری
۲۰۸۳ – فروش، زمین ۱۲۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، مهرگان
شمالی
- خوابه
479 بازدید
فروش
۲۰۷۱ – فروش، آپارتمان ۱۴۰ متری
۲۰۷۱ – فروش، آپارتمان ۱۴۰ متری
۲۰۷۱ – فروش، آپارتمان ۱۴۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، صبا
شمالی
3 خوابه
577 بازدید
صفحه3 از 2412345...1020...انتها »