لیست تمام املاک

فروش
۲۰۷۱ – فروش، آپارتمان ۱۴۰ متری
۲۰۷۱ – فروش، آپارتمان ۱۴۰ متری
۲۰۷۱ – فروش، آپارتمان ۱۴۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، صبا
شمالی
3 خوابه
542 بازدید
فروش
۲۰۷۵ – فروش، آپارتمان ۲۰۰ متری
۲۰۷۵ – فروش، آپارتمان ۲۰۰ متری
۲۰۷۵ – فروش، آپارتمان ۲۰۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، اقبال لاهوری
شمالی
4 خوابه
315 بازدید
فروش
۲۰۶۸ – فروش، آپارتمان ۱۰۰ متری
۲۰۶۸ – فروش، آپارتمان ۱۰۰ متری
۲۰۶۸ – فروش، آپارتمان ۱۰۰ متری
خراسان رضوی ، نیشابور ، شهرک بسیج
شمالی
3 خوابه
356 بازدید
فروش
۲۰۶۳ – فروش، واحد تجاری ۲۲ متری
۲۰۶۳ – فروش، واحد تجاری ۲۲ متری
۲۰۶۳ – فروش، واحد تجاری ۲۲ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، امام رضا
شمالی
1 خوابه
428 بازدید
فروش
۲۰۳۰ – فروش، ویلا ۹۵۰ متری
۲۰۳۰ – فروش، ویلا ۹۵۰ متری
۲۰۳۰ – فروش، ویلا ۹۵۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، بزرگراه آسیایی
شمالی
- خوابه
408 بازدید
فروش
۲۰۳۸ – فروش، آپارتمان ۲۰۰ متری
۲۰۳۸ – فروش، آپارتمان ۲۰۰ متری
۲۰۳۸ – فروش، آپارتمان ۲۰۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، کوهسنگی
شمالی
4 خوابه
430 بازدید
فروش
۲۰۴۴ – فروش، آپارتمان ۸۰ متری
۲۰۴۴ – فروش، آپارتمان ۸۰ متری
۲۰۴۴ – فروش، آپارتمان ۸۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، مطهری شمالی
شمالی
3 خوابه
352 بازدید
فروش
۲۰۲۲ – فروش، آپارتمان ۲۳۰متری
۲۰۲۲ – فروش، آپارتمان ۲۳۰متری
۲۰۲۲ – فروش، آپارتمان ۲۳۰متری
خراسان رضوی ، مشهد ، پیروزی
شمالی
4 خوابه
267 بازدید
فروش
۲۰۱۴ – فروش، آپارتمان ۱۳۰متری
۲۰۱۴ – فروش، آپارتمان ۱۳۰متری
۲۰۱۴ – فروش، آپارتمان ۱۳۰متری
خراسان رضوی ، مشهد ، رحمانیه
جنوبی
4 خوابه
381 بازدید
فروش
۲۰۰۵ – فروش، آپارتمان ۸۵ متری
۲۰۰۵ – فروش، آپارتمان ۸۵ متری
۲۰۰۵ – فروش، آپارتمان ۸۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، بلوار سرافرازان
شمالی جنوبی
3 خوابه
669 بازدید
فروش
۲۰۰۱ – فروش، زمین ۳۴۰,۰۰۰ متری
۲۰۰۱ – فروش، زمین ۳۴۰,۰۰۰ متری
۲۰۰۱ – فروش، زمین ۳۴۰,۰۰۰ متری
خراسان رضوی ، تربت حیدریه ، جلگه رخ
شمالی
- خوابه
341 بازدید
فروش
۱۹۹۸ – فروش، آپارتمان ۸۶ متری
۱۹۹۸ – فروش، آپارتمان ۸۶ متری
۱۹۹۸ – فروش، آپارتمان ۸۶ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، امامت
جنوبی
3 خوابه
622 بازدید
صفحه3 از 2312345...1020...انتها »