لیست تمام املاک

فروش
۲۱۳۵ – فروش، ویلایی ۲۵۰ متری
۲۱۳۵ – فروش، ویلایی ۲۵۰ متری
۲۱۳۵ – فروش، ویلایی ۲۵۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، امام خمینی
شمالی
7 خوابه
1076 بازدید
فروش
۲۱۳۳ – فروش، آپارتمان ۹۷ متری
۲۱۳۳ – فروش، آپارتمان ۹۷ متری
۲۱۳۳ – فروش، آپارتمان ۹۷ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، قاسم آباد
شمالی
3 خوابه
568 بازدید
فروش
۲۱۲۵ – فروش، آپارتمان ۷۵ متری
۲۱۲۵ – فروش، آپارتمان ۷۵ متری
۲۱۲۵ – فروش، آپارتمان ۷۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، بینالود
شمالی
3 خوابه
588 بازدید
فروش
۲۱۲۷ – فروش، آپارتمان ۱۳۳ متری
۲۱۲۷ – فروش، آپارتمان ۱۳۳ متری
۲۱۲۷ – فروش، آپارتمان ۱۳۳ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، سناباد
شمالی
4 خوابه
683 بازدید
فروش
۲۱۱۹ – فروش، آپارتمان ۱۰۵ متری
۲۱۱۹ – فروش، آپارتمان ۱۰۵ متری
۲۱۱۹ – فروش، آپارتمان ۱۰۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، رضوي
شمالی
3 خوابه
454 بازدید
رهن/اجاره
۲۱۰۹ – اجاره، آپارتمان ۱۳۰ متری
۲۱۰۹ – اجاره، آپارتمان ۱۳۰ متری
۲۱۰۹ – اجاره، آپارتمان ۱۳۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، حافظ
شمالی
3 خوابه
685 بازدید
رهن کامل
۲۰۹۵ – رهن کامل، آپارتمان ۹۰ متری
۲۰۹۵ – رهن کامل، آپارتمان ۹۰ متری
۲۰۹۵ – رهن کامل، آپارتمان ۹۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، الهیه
شمالی
3 خوابه
660 بازدید
رهن کامل
۲۱۰۰ – رهن کامل، آپارتمان ۸۵ متری
۲۱۰۰ – رهن کامل، آپارتمان ۸۵ متری
۲۱۰۰ – رهن کامل، آپارتمان ۸۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، الهیه
شمالی
3 خوابه
689 بازدید
فروش
۲۰۹۳ – فروش، واحد تجاری ۳۳ متری
۲۰۹۳ – فروش، واحد تجاری ۳۳ متری
۲۰۹۳ – فروش، واحد تجاری ۳۳ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، دانشگاه
غربی
1 خوابه
511 بازدید
فروش
۲۰۸۹ – فروش، واحد تجاری ۱۳ متری
۲۰۸۹ – فروش، واحد تجاری ۱۳ متری
۲۰۸۹ – فروش، واحد تجاری ۱۳ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، حرم مطهر
جنوبی
1 خوابه
542 بازدید
فروش
۲۰۹۱ – فروش، آپارتمان ۱۶۶ متری
۲۰۹۱ – فروش، آپارتمان ۱۶۶ متری
۲۰۹۱ – فروش، آپارتمان ۱۶۶ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، دندانپزشکان
شمالی
4 خوابه
643 بازدید
فروش
۲۰۸۳ – فروش، زمین ۱۲۵ متری
۲۰۸۳ – فروش، زمین ۱۲۵ متری
۲۰۸۳ – فروش، زمین ۱۲۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، مهرگان
شمالی
- خوابه
560 بازدید
صفحه3 از 2412345...1020...انتها »