لیست تمام املاک

فروش
۱۴۹۵ – فروش، آپارتمان ۶۱ متری
۱۴۹۵ – فروش، آپارتمان ۶۱ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، هاشمیه
شمالی
2 خوابه
501 بازدید
فروش
۱۴۹۰ – فروش، آپارتمان ۱۷۵ متری
۱۴۹۰ – فروش، آپارتمان ۱۷۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، جانباز
جنوبی
4 خوابه
2537 بازدید
فروش
۱۴۸۱ – فروش، آپارتمان ۱۰۲ متری
۱۴۸۱ – فروش، آپارتمان ۱۰۲ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، هفت تیر
شمالی
3 خوابه
282 بازدید
فروش
۱۴۷۶ – فروش، آپارتمان ۵۳ متری
۱۴۷۶ – فروش، آپارتمان ۵۳ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، سناباد
جنوبی
2 خوابه
364 بازدید
فروش
۱۴۴۹ – فروش، آپارتمان ۱۰۰ متری
۱۴۴۹ – فروش، آپارتمان ۱۰۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، اندیشه
جنوبی
3 خوابه
192 بازدید
فروش
۱۴۵۳ – فروش، آپارتمان ۱۷۴ متری
۱۴۵۳ – فروش، آپارتمان ۱۷۴ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، خاقانی
شمالی
4 خوابه
216 بازدید
فروش
۱۴۴۰ – فروش، آپارتمان ۶۵ متری
۱۴۴۰ – فروش، آپارتمان ۶۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، بلوار توس
جنوبی
2 خوابه
176 بازدید
فروش
۱۴۳۷ – فروش، واحد تجاری ۵۵ متری
۱۴۳۷ – فروش، واحد تجاری ۵۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، بلوار سجاد
شمالی
1 خوابه
167 بازدید
رهن/اجاره
۱۴۲۲ – رهن و اجاره، دفتر کار ۸۵ متری
۱۴۲۲ – رهن و اجاره، دفتر کار ۸۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، فلسطین
جنوبی
3 خوابه
203 بازدید
فروش
۱۶۴۱ – فروش، آپارتمان ۱۰۳ متری
۱۶۴۱ – فروش، آپارتمان ۱۰۳ متری
خراسان رضوی ، فریمان ، شهرک ثامن
شمالی
3 خوابه
1202 بازدید
رهن کامل
۱۲۹۲ – رهن کامل، آپارتمان ۸۰ متری
۱۲۹۲ – رهن کامل، آپارتمان ۸۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، قاسم اباد
شمالی
3 خوابه
173 بازدید
رهن کامل
۱۲۹۰ – رهن کامل، آپارتمان ۱۰۰ متری
۱۲۹۰ – رهن کامل، آپارتمان ۱۰۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، صادقیه
شمالی
3 خوابه
165 بازدید
صفحه2 از 1812345...10...انتها »