لیست تمام املاک

فروش
۲۲۰۰ – فروش، باغ ۳۰۰۰ متری
۲۲۰۰ – فروش، باغ ۳۰۰۰ متری
۲۲۰۰ – فروش، باغ ۳۰۰۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، الهیه
شمالی
1 خوابه
2328 بازدید
فروش
۲۱۹۲ – فروش، آپارتمان ۱۳۴ متری
۲۱۹۲ – فروش، آپارتمان ۱۳۴ متری
۲۱۹۲ – فروش، آپارتمان ۱۳۴ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، هاشمیه
جنوبی
4 خوابه
1313 بازدید
فروش
۲۱۸۸ – فروش، آپارتمان ۳۶۰ متری
۲۱۸۸ – فروش، آپارتمان ۳۶۰ متری
۲۱۸۸ – فروش، آپارتمان ۳۶۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، احمد آباد
جنوبی شرقی
5 خوابه
1544 بازدید
فروش
۲۱۸۲ – فروش، آپارتمان ۲۰۹ متری
۲۱۸۲ – فروش، آپارتمان ۲۰۹ متری
۲۱۸۲ – فروش، آپارتمان ۲۰۹ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، کوهسنگی
شمالی
4 خوابه
1328 بازدید
فروش
۲۱۷۹ – فروش، باغ ۵۰۰ متری
۲۱۷۹ – فروش، باغ ۵۰۰ متری
۲۱۷۹ – فروش، باغ ۵۰۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، بزرگراه آسیایی
شمالی جنوبی
- خوابه
1363 بازدید
فروش
۲۱۵۸ – فروش، آپارتمان ۱۰۸ متری
۲۱۵۸ – فروش، آپارتمان ۱۰۸ متری
۲۱۵۸ – فروش، آپارتمان ۱۰۸ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، لادن
شمالی
3 خوابه
761 بازدید
فروش
۲۱۵۴ – فروش، آپارتمان ۸۷ متری
۲۱۵۴ – فروش، آپارتمان ۸۷ متری
۲۱۵۴ – فروش، آپارتمان ۸۷ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، امیریه
شمالی
3 خوابه
596 بازدید
فروش
۲۱۵۲ – فروش، آپارتمان ۷۵ متری
۲۱۵۲ – فروش، آپارتمان ۷۵ متری
۲۱۵۲ – فروش، آپارتمان ۷۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، وکیل آباد
شمالی
3 خوابه
647 بازدید
فروش
۲۱۴۵ – فروش، تجاری ۱۵۰ متری
۲۱۴۵ – فروش، تجاری ۱۵۰ متری
۲۱۴۵ – فروش، تجاری ۱۵۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، امامیه
شمالی
1 خوابه
525 بازدید
رهن/اجاره
۲۱۶۷ – اجاره، آپارتمان ۱۲۵ متری
۲۱۶۷ – اجاره، آپارتمان ۱۲۵ متری
۲۱۶۷ – اجاره، آپارتمان ۱۲۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، سجاد شهر
جنوبی
3 خوابه
1162 بازدید
فروش
۲۱۴۳ – فروش، تجاری ۱۶۰۰ متری
۲۱۴۳ – فروش، تجاری ۱۶۰۰ متری
۲۱۴۳ – فروش، تجاری ۱۶۰۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، شهید چراغچی
جنوبی
- خوابه
1059 بازدید
فروش
۲۱۴۱ – فروش، ویلایی ۱۱۶ متری
۲۱۴۱ – فروش، ویلایی ۱۱۶ متری
۲۱۴۱ – فروش، ویلایی ۱۱۶ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، هنرور
شمالی
4 خوابه
1096 بازدید
صفحه2 از 2412345...1020...انتها »