لیست تمام املاک

فروش
۱۹۴۶ – فروش، آپارتمان ۷۵ متری
۱۹۴۶ – فروش، آپارتمان ۷۵ متری
۱۹۴۶ – فروش، آپارتمان ۷۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، 22 بهمن
جنوبی
3 خوابه
322 بازدید
فروش
۱۹۲۹ – فروش، آپارتمان ۱۲۳ متری
۱۹۲۹ – فروش، آپارتمان ۱۲۳ متری
۱۹۲۹ – فروش، آپارتمان ۱۲۳ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، آموزگار
شمالی
4 خوابه
188 بازدید
فروش
۱۹۳۳ – فروش، آپارتمان ۱۱۱ متری
۱۹۳۳ – فروش، آپارتمان ۱۱۱ متری
۱۹۳۳ – فروش، آپارتمان ۱۱۱ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، امامت
جنوبی
4 خوابه
229 بازدید
فروش
۱۹۲۳ – فروش، آپارتمان ۱۳۵ متری
۱۹۲۳ – فروش، آپارتمان ۱۳۵ متری
۱۹۲۳ – فروش، آپارتمان ۱۳۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، گلدیس
جنوبی
4 خوابه
339 بازدید
رهن/اجاره
۱۹۱۳ – رهن/اجاره، آپارتمان ۱۰۰ متری
۱۹۱۳ – رهن/اجاره، آپارتمان ۱۰۰ متری
۱۹۱۳ – رهن/اجاره، آپارتمان ۱۰۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، صیاد شیرازی
جنوبی
3 خوابه
126 بازدید
رهن/اجاره
۱۹۱۱ – رهن/اجاره، آپارتمان ۱۱۴ متری
۱۹۱۱ – رهن/اجاره، آپارتمان ۱۱۴ متری
۱۹۱۱ – رهن/اجاره، آپارتمان ۱۱۴ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، فکوری
شمالی
3 خوابه
163 بازدید
فروش
۱۸۹۵ – فروش، آپارتمان ۱۴۰ متری
۱۸۹۵ – فروش، آپارتمان ۱۴۰ متری
۱۸۹۵ – فروش، آپارتمان ۱۴۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، قاضی طباطبایی
جنوبی
3 خوابه
129 بازدید
فروش
۱۸۹۷ – فروش، آپارتمان ۷۱ متری
۱۸۹۷ – فروش، آپارتمان ۷۱ متری
۱۸۹۷ – فروش، آپارتمان ۷۱ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، صیاد شیرازی
شمالی
3 خوابه
139 بازدید
فروش
۱۸۹۹ – فروش، آپارتمان ۱۳۷ متری
۱۸۹۹ – فروش، آپارتمان ۱۳۷ متری
۱۸۹۹ – فروش، آپارتمان ۱۳۷ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، امام خمینی
جنوبی
4 خوابه
143 بازدید
فروش
۱۸۹۰ – فروش، زمین مسکونی ۲۰۴ متری
۱۸۹۰ – فروش، زمین مسکونی ۲۰۴ متری
۱۸۹۰ – فروش، زمین مسکونی ۲۰۴ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، حرم مطهر
شمالی
- خوابه
193 بازدید
فروش
۱۸۶۹ – فروش، آپارتمان ۱۰۸ متری
۱۸۶۹ – فروش، آپارتمان ۱۰۸ متری
۱۸۶۹ – فروش، آپارتمان ۱۰۸ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، صیاد شیرازی
شمالی
3 خوابه
157 بازدید
فروش
۱۸۷۷ – فروش، زمین ۱۵۳۰ متری
۱۸۷۷ – فروش، زمین ۱۵۳۰ متری
۱۸۷۷ – فروش، زمین ۱۵۳۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، حرم مطهر
شمالی جنوبی
- خوابه
139 بازدید
صفحه2 از 2112345...1020...انتها »