لیست تمام املاک

رهن/اجاره
۱۰۵۸ – رهن و اجاره، واحد تجاری ۱۴۰ متری
۱۰۵۸ – رهن و اجاره، واحد تجاری ۱۴۰ متری
۱۰۵۸ – رهن و اجاره، واحد تجاری ۱۴۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، رضا
جنوبی
1 خوابه
499 بازدید
رهن/اجاره
۱۰۵۶ – رهن و اجاره، واحد تجاری ۱۲۰ متری
۱۰۵۶ – رهن و اجاره، واحد تجاری ۱۲۰ متری
۱۰۵۶ – رهن و اجاره، واحد تجاری ۱۲۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، دانشگاه
جنوبی
3 خوابه
496 بازدید
رهن/اجاره
۱۰۵۴ – رهن و اجاره، آپارتمان ۱۲۰ متری
۱۰۵۴ – رهن و اجاره، آپارتمان ۱۲۰ متری
۱۰۵۴ – رهن و اجاره، آپارتمان ۱۲۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، دانشگاه
جنوبی
3 خوابه
732 بازدید
فروش
۱۰۵۲ – فروش، آپارتمان ۹۵ متری
۱۰۵۲ – فروش، آپارتمان ۹۵ متری
۱۰۵۲ – فروش، آپارتمان ۹۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، بزرگراه آزادی
جنوبی
2 خوابه
478 بازدید
فروش
۱۰۴۵ – فروش، آپارتمان ۵۰۰ متری
۱۰۴۵ – فروش، آپارتمان ۵۰۰ متری
۱۰۴۵ – فروش، آپارتمان ۵۰۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، امام رضا
جنوبی
1 خوابه
395 بازدید
فروش
۱۰۴۱ – فروش، آپارتمان ۷۵ متری
۱۰۴۱ – فروش، آپارتمان ۷۵ متری
۱۰۴۱ – فروش، آپارتمان ۷۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، امام خمینی
شمالی
3 خوابه
865 بازدید
فروش
۱۰۳۸ – فروش، آپارتمان ۱۸۰ متری
۱۰۳۸ – فروش، آپارتمان ۱۸۰ متری
۱۰۳۸ – فروش، آپارتمان ۱۸۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، جانباز
جنوبی
4 خوابه
829 بازدید
فروش
۱۴۴۰ – فروش، آپارتمان ۶۵ متری
۱۴۴۰ – فروش، آپارتمان ۶۵ متری
۱۴۴۰ – فروش، آپارتمان ۶۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، بلوار توس
جنوبی
2 خوابه
847 بازدید
فروش
۱۴۳۷ – فروش، واحد تجاری ۵۵ متری
۱۴۳۷ – فروش، واحد تجاری ۵۵ متری
۱۴۳۷ – فروش، واحد تجاری ۵۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، بلوار سجاد
شمالی
1 خوابه
836 بازدید
فروش
۱۳۶۳ – فروش، دفتر کار ۱۶۷ متری
۱۳۶۳ – فروش، دفتر کار ۱۶۷ متری
۱۳۶۳ – فروش، دفتر کار ۱۶۷ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، بلوار جمهوری
جنوبی
4 خوابه
261 بازدید
فروش
۱۶۴۵ – فروش، واحد تجاری ۱۶۰ متری
۱۶۴۵ – فروش، واحد تجاری ۱۶۰ متری
۱۶۴۵ – فروش، واحد تجاری ۱۶۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، ادیب
شمالی
2 خوابه
397 بازدید
رهن/اجاره
۱۰۰۶ – رهن و اجاره، آپارتمان ۱۷۰ متری
۱۰۰۶ – رهن و اجاره، آپارتمان ۱۷۰ متری
۱۰۰۶ – رهن و اجاره، آپارتمان ۱۷۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، سناباد
جنوبی
4 خوابه
453 بازدید
صفحه10 از 23« ابتدا...89101112...20...انتها »