لیست تمام املاک

فروش
۱۰۹۷ – فروش، ویلا ۴۰۰ متری
۱۰۹۷ – فروش، ویلا ۴۰۰ متری
۱۰۹۷ – فروش، ویلا ۴۰۰ متری
خراسان رضوی ، شاندیز ، ابراهیم آباد
شمالی
- خوابه
539 بازدید
فروش
۱۵۰۰ – فروش، آپارتمان ۱۴۰ متری
۱۵۰۰ – فروش، آپارتمان ۱۴۰ متری
۱۵۰۰ – فروش، آپارتمان ۱۴۰ متری
اصفهان ، اصفهان ، جابر انصاری
جنوبی
4 خوابه
525 بازدید
فروش
۱۴۹۵ – فروش، آپارتمان ۶۱ متری
۱۴۹۵ – فروش، آپارتمان ۶۱ متری
۱۴۹۵ – فروش، آپارتمان ۶۱ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، هاشمیه
شمالی
2 خوابه
796 بازدید
فروش
۱۴۹۰ – فروش، آپارتمان ۱۷۵ متری
۱۴۹۰ – فروش، آپارتمان ۱۷۵ متری
۱۴۹۰ – فروش، آپارتمان ۱۷۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، جانباز
جنوبی
4 خوابه
2787 بازدید
فروش
۱۴۸۱ – فروش، آپارتمان ۱۰۲ متری
۱۴۸۱ – فروش، آپارتمان ۱۰۲ متری
۱۴۸۱ – فروش، آپارتمان ۱۰۲ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، هفت تیر
شمالی
3 خوابه
709 بازدید
فروش
۱۴۷۶ – فروش، آپارتمان ۵۳ متری
۱۴۷۶ – فروش، آپارتمان ۵۳ متری
۱۴۷۶ – فروش، آپارتمان ۵۳ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، سناباد
جنوبی
2 خوابه
648 بازدید
فروش
۱۴۴۹ – فروش، آپارتمان ۱۰۰ متری
۱۴۴۹ – فروش، آپارتمان ۱۰۰ متری
۱۴۴۹ – فروش، آپارتمان ۱۰۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، اندیشه
جنوبی
3 خوابه
629 بازدید
فروش
۱۴۵۳ – فروش، آپارتمان ۱۷۴ متری
۱۴۵۳ – فروش، آپارتمان ۱۷۴ متری
۱۴۵۳ – فروش، آپارتمان ۱۷۴ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، خاقانی
شمالی
4 خوابه
552 بازدید
فروش
۱۰۶۹ – فروش، باغ یا ویلا ۱۰۰۰ متری
۱۰۶۹ – فروش، باغ یا ویلا ۱۰۰۰ متری
۱۰۶۹ – فروش، باغ یا ویلا ۱۰۰۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، حومه شهر
شمالی جنوبی
- خوابه
516 بازدید
رهن/اجاره
۱۰۶۵ – رهن و اجاره، ویلایی ۲۵۰ متری
۱۰۶۵ – رهن و اجاره، ویلایی ۲۵۰ متری
۱۰۶۵ – رهن و اجاره، ویلایی ۲۵۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، فرامرز عباسی
جنوبی
3 خوابه
585 بازدید
رهن/اجاره
۱۰۶۲ – رهن و اجاره، واحد تجاری ۱۶۵ متری
۱۰۶۲ – رهن و اجاره، واحد تجاری ۱۶۵ متری
۱۰۶۲ – رهن و اجاره، واحد تجاری ۱۶۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، بزرگمهر
جنوبی
1 خوابه
633 بازدید
رهن/اجاره
۱۰۶۰ – رهن و اجاره، واحد تجاری ۹۱ متری
۱۰۶۰ – رهن و اجاره، واحد تجاری ۹۱ متری
۱۰۶۰ – رهن و اجاره، واحد تجاری ۹۱ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، جهانبانی
جنوبی
3 خوابه
686 بازدید
صفحه10 از 24« ابتدا...89101112...20...انتها »