لیست تمام املاک

فروش
۲۲۷۶ – فروش، ویلایی ۲۵۰ متری
۲۲۷۶ – فروش، ویلایی ۲۵۰ متری
۲۲۷۶ – فروش، ویلایی ۲۵۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، شریعتی
شمالی
3 خوابه
830 بازدید
فروش
۲۲۷۳ – فروش، آپارتمان ۱۶۸ متری
۲۲۷۳ – فروش، آپارتمان ۱۶۸ متری
۲۲۷۳ – فروش، آپارتمان ۱۶۸ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، هنرستان
جنوبی غربی
4 خوابه
1466 بازدید
رهن/اجاره
۲۲۵۸ – رهن/اجاره، تجاری ۱۷ متری
۲۲۵۸ – رهن/اجاره، تجاری ۱۷ متری
۲۲۵۸ – رهن/اجاره، تجاری ۱۷ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، صیاد شیرازی
شمالی
1 خوابه
3234 بازدید
رهن/اجاره
۲۲۵۴ – رهن/اجاره، آپارتمان ۸۰ متری
۲۲۵۴ – رهن/اجاره، آپارتمان ۸۰ متری
۲۲۵۴ – رهن/اجاره، آپارتمان ۸۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، صیاد شیرازی
جنوبی
3 خوابه
3237 بازدید
فروش
۲۲۵۲ – فروش، آپارتمان ۱۰۷ متری
۲۲۵۲ – فروش، آپارتمان ۱۰۷ متری
۲۲۵۲ – فروش، آپارتمان ۱۰۷ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، قاسم اباد
شمالی
3 خوابه
3259 بازدید
فروش
۲۲۴۲ – فروش، آپارتمان ۸۷ متری
۲۲۴۲ – فروش، آپارتمان ۸۷ متری
۲۲۴۲ – فروش، آپارتمان ۸۷ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، سناباد
شمالی
3 خوابه
1801 بازدید
فروش
۲۲۳۴ – فروش، آپارتمان ۱۵۰ متری
۲۲۳۴ – فروش، آپارتمان ۱۵۰ متری
۲۲۳۴ – فروش، آپارتمان ۱۵۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، هدایت
شمالی
4 خوابه
1587 بازدید
فروش
۲۲۲۹ – فروش، آپارتمان ۸۳ متری
۲۲۲۹ – فروش، آپارتمان ۸۳ متری
۲۲۲۹ – فروش، آپارتمان ۸۳ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، رضاشهر
شمالی
3 خوابه
2052 بازدید
رهن/اجاره
۲۲۲۱ – رهن/اجاره، آپارتمان ۶۵ متری
۲۲۲۱ – رهن/اجاره، آپارتمان ۶۵ متری
۲۲۲۱ – رهن/اجاره، آپارتمان ۶۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، طلاب مفتح 33
شمالی
2 خوابه
2268 بازدید
رهن/اجاره
۲۲۱۴ – رهن/اجاره، آپارتمان ۸۵ متری
۲۲۱۴ – رهن/اجاره، آپارتمان ۸۵ متری
۲۲۱۴ – رهن/اجاره، آپارتمان ۸۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، جلال آل احمد
جنوبی
3 خوابه
2357 بازدید
رهن/اجاره
۲۲۰۹ – رهن/اجاره، آپارتمان ۷۵ متری
۲۲۰۹ – رهن/اجاره، آپارتمان ۷۵ متری
۲۲۰۹ – رهن/اجاره، آپارتمان ۷۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، هاشمیه
شمالی
3 خوابه
2320 بازدید
فروش
۲۲۰۲ – فروش، آپارتمان ۱۶۵ متری
۲۲۰۲ – فروش، آپارتمان ۱۶۵ متری
۲۲۰۲ – فروش، آپارتمان ۱۶۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، چهارراه لشگر
شمالی
4 خوابه
2157 بازدید
صفحه1 از 2412345...1020...انتها »