لیست تمام املاک

فروش
۲۲۷۳ – فروش، آپارتمان ۱۶۸ متری
۲۲۷۳ – فروش، آپارتمان ۱۶۸ متری
۲۲۷۳ – فروش، آپارتمان ۱۶۸ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، هنرستان
جنوبی غربی
4 خوابه
1088 بازدید
رهن/اجاره
۲۲۵۸ – رهن/اجاره، تجاری ۱۷ متری
۲۲۵۸ – رهن/اجاره، تجاری ۱۷ متری
۲۲۵۸ – رهن/اجاره، تجاری ۱۷ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، صیاد شیرازی
شمالی
1 خوابه
2995 بازدید
رهن/اجاره
۲۲۵۴ – رهن/اجاره، آپارتمان ۸۰ متری
۲۲۵۴ – رهن/اجاره، آپارتمان ۸۰ متری
۲۲۵۴ – رهن/اجاره، آپارتمان ۸۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، صیاد شیرازی
جنوبی
3 خوابه
2945 بازدید
فروش
۲۲۵۲ – فروش، آپارتمان ۱۰۷ متری
۲۲۵۲ – فروش، آپارتمان ۱۰۷ متری
۲۲۵۲ – فروش، آپارتمان ۱۰۷ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، قاسم اباد
شمالی
3 خوابه
2936 بازدید
فروش
۲۲۴۲ – فروش، آپارتمان ۸۷ متری
۲۲۴۲ – فروش، آپارتمان ۸۷ متری
۲۲۴۲ – فروش، آپارتمان ۸۷ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، سناباد
شمالی
3 خوابه
1349 بازدید
فروش
۲۲۳۴ – فروش، آپارتمان ۱۵۰ متری
۲۲۳۴ – فروش، آپارتمان ۱۵۰ متری
۲۲۳۴ – فروش، آپارتمان ۱۵۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، هدایت
شمالی
4 خوابه
1355 بازدید
فروش
۲۲۲۹ – فروش، آپارتمان ۸۳ متری
۲۲۲۹ – فروش، آپارتمان ۸۳ متری
۲۲۲۹ – فروش، آپارتمان ۸۳ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، رضاشهر
شمالی
3 خوابه
1718 بازدید
رهن/اجاره
۲۲۲۱ – رهن/اجاره، آپارتمان ۶۵ متری
۲۲۲۱ – رهن/اجاره، آپارتمان ۶۵ متری
۲۲۲۱ – رهن/اجاره، آپارتمان ۶۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، طلاب مفتح 33
شمالی
2 خوابه
1995 بازدید
رهن/اجاره
۲۲۱۴ – رهن/اجاره، آپارتمان ۸۵ متری
۲۲۱۴ – رهن/اجاره، آپارتمان ۸۵ متری
۲۲۱۴ – رهن/اجاره، آپارتمان ۸۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، جلال آل احمد
جنوبی
3 خوابه
2127 بازدید
رهن/اجاره
۲۲۰۹ – رهن/اجاره، آپارتمان ۷۵ متری
۲۲۰۹ – رهن/اجاره، آپارتمان ۷۵ متری
۲۲۰۹ – رهن/اجاره، آپارتمان ۷۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، هاشمیه
شمالی
3 خوابه
2018 بازدید
فروش
۲۲۰۲ – فروش، آپارتمان ۱۶۵ متری
۲۲۰۲ – فروش، آپارتمان ۱۶۵ متری
۲۲۰۲ – فروش، آپارتمان ۱۶۵ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، چهارراه لشگر
شمالی
4 خوابه
1983 بازدید
فروش
۲۲۰۰ – فروش، باغ ۳۰۰۰ متری
۲۲۰۰ – فروش، باغ ۳۰۰۰ متری
۲۲۰۰ – فروش، باغ ۳۰۰۰ متری
خراسان رضوی ، مشهد ، الهیه
شمالی
1 خوابه
2165 بازدید
صفحه1 از 2412345...1020...انتها »